Bureau van vragenstellers is online

Bureau van vragenstellers is online


11 juni 2021

Het afgelopen jaar ontdekten mijn vriend en collega Jan Berkvens en ik dat we samen goed vragen kunnen stellen en dat mensen verder kunnen met de antwoorden die we vinden. Dat leek ons een goede reden om dit te formaliseren in Vragen? Bureau van vragenstellers.

Met Vragen? stellen we vragen, ordenen antwoorden en schrijven hier een verslag van.

Ons eerste gezamenlijke project was de visitatie van Vakhavo Goes, waarin we samenwerkten met Marc Janssen van het havoplatform. Ondanks het feit dat ik veel ervaring heb met visitaties was het een spannend avontuur: voor het eerst hebben we visitatietraject geheel online gedaan. Anders, maar zeker ook effectief. De school was verrast over het accurate beeld dat we terug konden geven zonder ooit één voet in de school gezet te hebben.
Ons tweede project was de pilot Praktijktesten in het Voortgezet Onderwijs. Een opdracht van het ministerie van OCW om te onderzoeken welke maatregelen tijdens de coronapandemie werkzaam blijken als het gaat om het voorkomen van besmettingen van leerlingen en personeel. Binnen anderhalve week kon het verslag naar de minister.
 
En dit smaakt naar meer! Ben je of of ken je iemand die op zoek is naar goede vragenstellers die onder hoge druk (of ietsje minder hoge druk) gesprekken kunnen voeren, een analyse kunnen maken en dit weergeven in een rapport? Verwijs door naar ons. We verheugen ons op een volgende opdracht.